Hi5 4Work

Työyhteisötaidot ovat vastuullisuutta ja sitoutumista, yhdessä jakamista, yhteistyön kehittämistä sekä vapaaehtoista osallistumista. Pelillisyys ja kilpailullisuus innostavat ja motivoivat osallistumaan. Työntekijät motivoivat toisiaan. Oivallukset, sekä oppiminen tapahtuvat omia lupauksia arjessa toteuttamalla. Osallistujamäärä on rajaton, eikä sovelluksen käyttö ole sidottu aikaan tai paikkaan. Työyhteisötaitoja kehittäviä teemoja on 10 ja yhden teeman kesto on 4 viikkoa. Jokainen teema on erillinen pelillinen kilpailu, joka motivoi kohti huippua. Joukkue voi kilpailla toista joukkuetta tai yritystä vastaan.

Työyhteisötaitoihin keskittymällä vaikutamme työssä innostumisen tunteeseen, jolla on suuri vaikutus työssä menestymiseen ja työhyvinvointiin. Mittaamme koettua innostuksen tunnetta pelin aikana.

Peliteemat

Tiimitaidot

Tiimitaidot tuo taitomme ja vahvuutemme näkyviksi, joka voimaannuttaa ja lisää yhteistä ylpeyden tunnetta työyhteisössä.

Kehu Kaverille

On koko työyhteisön etu, että jokainen tukee toistensa pystyvyyden ja kyvykkyyden kokemusta. Palautteenanto on erityisen hyvä tapa rakentaa myönteistä kuvaa koko tiimistä osaavana yhteisönä.

Hyvät Teot

Hyvät teot edistävät työyhteisön viihtyvyyttä ja ne näkyvät yhdessä tekemisenä, joka lisää luottamuksen ilmapiiriä. Hyvät teot saavat aikaan hyvää tunnetta ja tunne tarttuu.

Tiimihyveet

Työyhteisön yhteiset hyveet ohjaavat tekoja ja vievät kohti yksilöä kunnioittavaa ja yhteisöä positiivisesti tukevaa kulttuuria.

Villit ideat

Villit ideat ruokkivat luovuutta. Luovassa yhteisössä kasvaa sallivuus ja ilmapiiri on avoin ja vapaa.

Hyvää energiaa

Energinen työyhteisö voi hyvin. Rakentavassa, tasapainoisessa ja myönteisessä ympäristössä on innostava tehdä töitä.

Terveet tavat

Terveet tavat lisäävät virkeyttä ja hyvää oloa. Kyvykkyys keskittyä oikeisiin asioihin lisääntyy.

Onnistumiset

Onnistumisiin keskittymällä näemme enemmän onnistumisia itsessämme ja ympärillämme. Onnistujatiimi on rohkeampi ja uskoo omiin kykyihin.

Tunteet

Tunteiden tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen lisää itsetuntemusta ja kontrollia itseen. Työyhteisö voimaantuu ja yhteinen luottamus lisääntyy.

Vuorovaikutustaidot

Ratkaisukeskeisesti vuorovaikuttavassa yhteisössä hyödynnetään erilaisuutta. Keskustelu on hedelmällistä, ristiriidat vähenevät ja ilmapiiri on salliva ja avoin.

Hinnoittelu ja myynti

Pelin hinta on 6€-29€ (alv. 0%)/ henkilö/ kuukausi ryhmäkoosta riippuen. Voit ostaa pelin joulukuussa 2016 ja joukkueet voivat aloittaa pelaamisen 1.2.2017 alkaen. Lisätiedot ja myynti: Susanna Toropainen +358 40 541 3330 susanna@hi5solution.com

suomi